Tin tức thị trường

Quyết định số 2645/QĐ - NHNN về mức lãi suất năm 2016

10:01:00 06/01/2016

Trong hoàn cảnh rất nhiều chung cư thương mại, nhà ở xã hội giá rẻ như: The Golden An Khánh, The Vesta Phú Lãm, Xuân Mai Sparks Tower ra đời hàng loạt đồng thời, gói vay tín dụng 30000 tỷ đã kết thúc.

>> Lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,5%

Đứng trước vấn đề đó, quyết định số 2645/QĐ - NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 cho các khoản vay dư nợ hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư số 11/2013/TT - NHNN ngày 15/03/2013 và thông tư số 32/2014/TT - NHNN ngày 18/11/2014 ra đời.

Vị trí dự án chung cư xuân mai sparks tower

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH 12 ngày 16/6/2010.

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010.

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ - CP ngày 11/11/2013 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Căn cứ Nghi quyết số 02/NQ - CP ngày 07/01/2013 của chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ - CP ngày 21/8/2014 của chính phủ về việc sửa đổi bổ xung Nghị quyết số 02/NQ - CP ngày 7/1/2013 của chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT - NHNN ngày 15/5/2013  của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về cho vay nhà ở hỗ trợ theo căn cứ thông tư số 32/2014/TT - NHNN ngày 18/11/2014 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi bổ xung một số điều tại thông tư số 11/2013/TT - NHNN ngày 15/5/2013. Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ chính trị.

Tiện ích chung cư xuân mai sparks tower

Quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với các dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại  thông tư số 11/2013/TT - NHNN ngày 15/03/2013 và thông tư số 32/2014/TT - NHNN ngày 18/11/2014  là 5%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 2788/QĐ - NHNN ngày 29/12/2014 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại  thông tư số 11/2013/TT - NHNN ngày 15/03/2013 và thông tư số 32/2014/TT - NHNN ngày 18/11/2014

Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính sách tiền tệ và thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, giám đốc ngân hàng nhà nước, chi nhánh thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và tổng giám đốc, giám đốc ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này.

Với mức lãi suất ưu đãi đã giảm so với năm 2015, dự kiến, nhiều chung cư thương mại đình đám hơn so với The Vesta Phú Lãm, Xuân Mai Sparks Tower..sẽ ra đời.

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Ý kiến của bạn

 

Đang xử lý...