Thông tin Dự án

Giá chiết khấu thanh toán mới cho Gemek Premium

04:02:00 25/02/2016

>> Dự án chung cư Gemek Premium

>> Cập nhật tiến độ dự kiến dự án chung cư Gemek Tower

Quyết định việc phê duyệt chiết khấu

Ngày 25/02/2016 công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội Geleximco đã ra quyết định số 172/QĐ - KD/GELE về việc Phê duyệt giá chiết khấu thanh toán cho căn hộ tòa nhà A13 - HH1 Gemek Premium tại dự án khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, căn cứ vào điều lệ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ xung và thông qua năm 2014. Theo giấy ủy quyền số 05 /UQ - GELE do chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội kí ngày 01/03/2008, theo đề nghị của trưởng phòng kinh doanh.

Ba điều trong quyết định

Điều 1: Phê duyệt giá chiết khấu thanh toán bán các căn hộ chung cư A13 - HH1 Gemek Premium tại dự án khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn

  • Đối tượng chiết khấu: Khách hàng mua căn hộ tại tòa A mã căn hộ 04A, 08A, Tòa B mẫ căn hộ 02B, 04B, 06B, 08B, tòa C mã căn hộ 03C, 04C, 05C, 06C.

  • Số tiền được chiết khấu thanh toán là 3,500,000đ/1 căn hộ (tương đương 01 chỉ vàng).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30/4/2016.

Điều 3: Các ông (bà) trưởng phòng : Tài chính kế toán, Kinh doanh, Kinh tế Kế hoạch và các bộ phận, cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó tổng giám đốc Vũ Văn Hậu đã ký.

chung cư gemek premium geleximco

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Ý kiến của bạn

 

Đang xử lý...