Tin tức

Nhà ở xã hội tại Việt Nam

11:10:00 15/10/2015

Nhà ở xã hội là gì?

     Ở Việt nam nhà ở xã hội Hà nội được định nghĩa nhà do nhà hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần đầu tư xây dựng cho các đối tượng được quy định của luật nhà ở, thuê hoặc thuê mua (người ở thuê một thời gian sẽ được mua và được công nhận sở hữu đối với nhà đó). Đây là chính sách có ý nghĩa lớn đối với xã  hội.

Đặc điểm nhà ở xã hội

     Quy mô, số lượng, chất lượng, diện tích nhà ở xã hội Hà Nội tùy thuộc vào đối tượng sinh sống trên địa bàn, phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn trên toàn quốc. Ở Việt nam UBND cấp tỉnh có thẩm quyền  phê duyệt và cho phép xây dựng , quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, xác định cụ thể về phân bổ, diện tích, cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ cấu căn hộ cho thuê, mua, thuê mua cân đối với các nguồn vốn đầu tư và khuyến khích kêu gọi các gói đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội hà Nội.

nhà ở xã hội tại việt nam

     Nguồn vốn nhà ở xã hội Hà nội được hình thành từ tiền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nguồn vốn địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Ngoài ra nguồn vốn còn từ các cá nhân, tổ chức tự nguyện trong và ngoài nước.

Theo quy định của pháp luật, việc xây dựng nhà ở xã hội Nội phải đạt những chuẩn sau đây:

1. Đối với đô thị đặc biệt phải là nhà 5 hoặc 6 tầng

2. Đối với đô thị loại 1, loại 2, loại 3… nhà không được vượt quá 6 tầng

3. Diện tích nhà ở không vượt quá 70m2 và được hoàn thiện theo cấp, hạng nhà ở tuy nhiên không dưới 30m2

4. Nhà phải đạt độ an toàn cao phải có cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật theo quy định của từng loại đô thị

Đối tượng mua nhà ở xã hội ở Hà Nội

1. Những người có công với cách mạng quy định ưu đãi người có công với Cách mạng ( Theo khoản 2 điều 16 nghị định 34/2013/NĐ-CP)

2. Các cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3. Các sỹ quan, quân nhân (bao gồm sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ là quân nhân chuyên nghiệp); chính sách như đối với quân nhân theo quy định của pháp luật về cơ yếu (Áp dụng khoản 1, điều 1 QĐ13/2012)

4. Những công nhân, người lao động là các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại các khu công nghiệp, gồm: Công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu sản xuất, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp của tất cả các ngành, nghề trên cả nước.

5. Những người có thu nhập thấp và người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị trên cả nước (Đối tượng thuộc điểm i Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014)

6. Các học sinh, sinh viên các trường đại học, Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề cho công nhân, không phân biệt công lập hay hệ tư thục trên toàn quốc (Phải xác nhận tại trường học)

7. Những hộ gia đình, cá nhân thuộc diện gia đình tái định cư mà chưa được bố trí nơi ở hoặc nhà ở thuộc tái định cư.

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê hoặc ở nhà ở công vụ.

Điều kiện mua nhà ở xã hội

     Nghị định cũng quy định cụ thể về việc phân bổ nhà ở xã hội Hà Nội. Đối tượng được mua, thuê nhà ở bằng nguồn vốn nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

     Đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội tại các dự án phát triển được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách phải đáp ứng những điều kiện cho người mua nhà ở xã hội Hà Nội khi vay vốn gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ

1. Người có thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên chức, lượng vũ trang trong cơ quan hành chính sự nghiệp

2. Phải có hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng kí tạm trú 3 năm trở lên nếu muốn tiếp cận với nguồn vay

3. Những trường hợp thu nhập không vượt quá 9 triệu đồng/tháng nếu vượt quá sẽ không được vay từ nguồn vốn gói 30 ngàn tỷ

4. Các đối tượng chưa có nhà hoặc có nhà thuộc chủ sở hữu của đối tượng tuy nhiên diện tích sử dụng trong hộ gia đình  dưới 8m2/người và có xác nhận từ chình quyền địa phương

5. Khách hàng có thu nhập thấp, công việc ổn định

6. Ngân hàng xem xét có tài sản thế chấp hay không tai sản thế chấp đảm bảo khi vay vốn, Đối tượng mua nhà ở xã hội có thể thế chấp chính căn hộ mua hoặc bằng nhà bố mẹ ruột tuy nhiên phải ở chính địa phương có dự án đó

7. Nhà để vay phải thuộc diện nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại được chuyển đổi sang nhà ở xã hội có diện tích không vượt quá 70m2 với giá bán thấp hơn 15 triệu/m2

8. Lãi suất bằng 50% lãi suất bình quân nhưng không vượt quá 5% 1 năm.

Xem thêm : Nhà ở xã hội The vesta Phú Lãm hỗ trợ vay gói 30000 tỷ đồng

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Ý kiến của bạn

 

Đang xử lý...