Sơ đồ thiết kế

Sơ đồ mặt bằng thiết kế dự án chung cư Xuân Mai Riverside

08:07:00 22/07/2016

Tới đây, dự án chung cư Xuân Mai Riverside sẽ chính thức được mở bán từ ngày 25/7 với 100 căn hộ đầu tiên (10 tầng). Dưới đây là sơ đồ thiết kế căn hộ để khách hàng có cái nhìn bao quát và lựa chọn được căn hộ ưng ý nhất cho mục đích và nhu cầu sử dụng của mình.

 

 Sơ đồ thiết kế chung cư Xuân Mai Riverside

Điểm nổi bật của các căn hộ thuộc dự án chung cư Xuân Mai Riverside chính là cơ cấu hợp lý đến từ diện tích căn hộ ( 46 - 95 m2) cùng sự đa dạng trong thiết kế ( 8 loại diện tích A1 - A8 từ 1 -3 phòng ngủ), đồng thời được lắp đặt thiết bị nội thất hết sức cao cấp. Tiểu biểu có thể kể đến như

Căn hộ Xuân Mai Riverside được thiết kế hợp lý với sự đa dạng về diện tích từ 50 - 90 m2 với từ 1 - 3 phòng ngủ cùng hệ thống nội thất cơ bản đầy đủ, hiện đại, tiện nghi hướng tới không gian xanh nơi chung cư

a.    Mặt bằng căn hộ

Mặt bằng thiết kế chung cư xuân mai Riverside

Mặt bằng thiết kế chung cư xuân mai Riverside

-    Căn hộ 1 phòng ngủ: Gồm 1 loại:07 có diện tích thông thủy 45,16 m2.

-    Căn hộ 2 phòng ngủ: Gồm 4 loại: 02 - 78,79 m2; 04 - 67,11 m2; 05, 06 - 61,31 m2; 09 - 76,29 m2.

-    Căn hộ 3 phòng ngủ: Gồm 3 loại: 01, 10 - 90,69 m2; 03 - 80,66 m2; 08 - 75,90 m2.

b.    Thông số căn hộ

-    Căn hộ loại 01

Căn hộ loại A Xuân Mai Riverside

Căn hộ loại A1 Xuân Mai Riverside

Diện tích thông thủy: 90,69 m2.

Diện tích tim tường: 98,41 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 29,17 m2.

Diện tích Bếp: 6,28 m2.

Diện tích Ban công: 6,01 m2.

Diện tích Phòng ngủ 1: 14,70 m2.

Diện tích Phòng ngủ 2: 9,88 m2.

Diện tích Phòng ngủ 3: 9,77 m2.

Diện tích WC 1: 5,48 m2.

Diện tích WC 2: 5,33 m2.

Khác: 4,07 m2.

-    Căn hộ loại 02

Căn hộ loại A2 Xuân Mai Riverside

Căn hộ loại A2 Xuân Mai Riverside

Diện tích thông thủy: 78,79 m2.

Diện tích tim tường: 97 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 28,55 m2.

Diện tích Bếp: 5,54 m2.

Diện tích Ban công: 7,41 m2.

Diện tích Phòng ngủ 1: 11,16 m2.

Diện tích Phòng ngủ 2: 13,56 m2..

Diện tích WC 1: 4,59 m2.

Diện tích WC 2: 3,75 m2.

Khác: 4,23 m2.

-    Căn hộ loại 03

Căn hộ loại A3 Xuân Mai Riverside

Căn hộ loại A3 Xuân Mai Riverside

Diện tích thông thủy: 80,66 m2.

Diện tích tim tường: 87,07 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 22,42 m2.

Diện tích Bếp: 7,28 m2.

Diện tích Ban công: 3,20 m2.

Diện tích Phòng ngủ 1: 12,68 m2.

Diện tích Phòng ngủ 2: 12,63 m2.

Diện tích Phòng ngủ 3: 9,58 m2.

Diện tích WC 1: 4,54 m2.

Diện tích WC 2: 4,49 m2.

Khác: 3,84 m2.

-    Căn hộ loại 04

Căn hộ loại A4 Xuân Mai Riverside

Căn hộ loại A4 Xuân Mai Riverside

Diện tích thông thủy: 67,11 m2.

Diện tích tim tường: 73,25 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 22,13 m2.

Diện tích Bếp:  6,53 m2.

Diện tích Ban công: 2,86 m2.

Diện tích Phòng ngủ 1: 12,66 m2.

Diện tích Phòng ngủ 2: 11,39 m2.

Diện tích WC 1: 4,22 m2.

Diện tích WC 2: 4,50 m2.

Khác: 2,82 m2.

-    Căn hộ loại 05

Căn hộ loại A5 Xuân Mai Riverside

Căn hộ loại A5 Xuân Mai Riverside

Diện tích thông thủy: 61,31 m2.

Diện tích tim tường: 67,45 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 20,38 m2.

Diện tích Bếp: 4,88 m2.

Diện tích Ban công: 2,66 m2.

Diện tích Phòng ngủ 1: 10,80 m2.

Diện tích Phòng ngủ 2: 10,63 m2.

Diện tích WC 1: 4,09 m2.

Diện tích WC 2: 4,24 m2.

Khác: 3,63 m2.

-    Căn hộ loại 06

Căn hộ loại A6 Xuân Mai Riverside

Căn hộ loại A6 Xuân Mai Riverside

Diện tích thông thủy: 61,31 m2.

Diện tích tim tường: 67,45 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 20,38 m2.

Diện tích Bếp: 4,88 m2.

Diện tích Ban công: 2,66 m2.

Diện tích Phòng ngủ 1: 10,80 m2.

Diện tích Phòng ngủ 2: 10,63 m2.

Diện tích WC 1: 4,09 m2.

Diện tích WC 2: 4,24 m2.

Khác: 3,63 m2.

-    Căn hộ loại 07

Căn hộ loại A7 Xuân Mai Riverside

Căn hộ loại A7 Xuân Mai Riverside

Diện tích thông thủy: 45,16 m2.

Diện tích tim tường: 49,14 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 19,06 m2.

Diện tích Bếp: 5,16 m2.

Diện tích Ban công: 2,73 m2.

Diện tích Phòng ngủ : 11,11 m2.

Diện tích WC : 5,69 m2.

Khác: 1,41  m2.

-    Căn hộ loại 08

Căn hộ loại A8 Xuân Mai Riverside

Căn hộ loại A8 Xuân Mai Riverside

Diện tích thông thủy: 75,90 m2.

Diện tích tim tường: 83,50 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 23,80 m2.

Diện tích Bếp: 4,59 m2.

Diện tích Ban công: 2,48 m2.

Diện tích Phòng ngủ 1: 12,92 m2.

Diện tích Phòng ngủ 2: 10,96 m2.

Diện tích Phòng ngủ 3: 12,41 m2.

Diện tích WC 1: 2,78 m2.

Diện tích WC 2: 3,33 m2.

Khác: 2,63 m2

-    Căn hộ loại 09

Sơ đồ thiết kế xuân mai riverside

Diện tích thông thủy: 76,29 m2.

Diện tích tim tường: 85,17 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 29,26 m2.

Diện tích Bếp: 5,08 m2.

Diện tích Ban công: 3,68 m2.

Diện tích Phòng ngủ 1: 12,30 m2.

Diện tích Phòng ngủ 2: 14,16 m2.

Diện tích WC 1: 4,65 m2.

Diện tích WC 2: 3,87 m2.

Khác: 3,29 m2.

-    Căn hộ loại 10

sơ đồ thiết kế xuân mai riverside

Diện tích thông thủy: 90,69 m2.

Diện tích tim tường: 98,41 m2.

Diện tích Phòng khách + Phòng ăn: 29,17 m2.

Diện tích Bếp: 6,28 m2.

Diện tích Ban công: 6,01 m2.

Diện tích Phòng ngủ 1: 14,70 m2.

Diện tích Phòng ngủ 2: 9,88 m2.

Diện tích Phòng ngủ 3: 9,77 m2.

Diện tích WC 1: 5,48 m2.

Diện tích WC 2: 5,33 m2.

Khác: 4,07 m2

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Ý kiến của bạn

 

Đang xử lý...